Demokratiet: Et Sirkus

Hver gang det er valg går vi en usikker fremtid i møte. Men det som er sikkert er at Sirkuset alltid er punktlig. Som aktører tar representantene nesene ned fra skyene og for engangsskyld later som de hører hva vi sier, later som de bryr seg og verst av alt later som de kan gjøre…